• baner3a.jpg
  • baner2.jpg
  • baner1a.jpg

1. Komunikat Rady Stałej KEP

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.
Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.


1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

 

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów !
Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.
Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach Suplikacji: „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”!

 

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 12 marca 2020 r.

REKOLEKCJE SZKOLNE – WIELKI POST 2020
SP NR 3 (włączają się uczniowie SOSW oraz Cogito)

organizuje parafia św. Bonifacego w Zgorzelcu
w dniach od 8 do 11 marca 2020 r.
prowadzi ks. dr Adam Szpotański

 

NIEDZIELA – 8 marca 2020
12.30 – Msza św. i kazanie dla dzieci z rodzicami w kościele
św. Bonifacego

 

PONIEDZIAŁEK – 9 marca 2020
g. 9.00 – spotkanie rekolekcyjne na auli szkolnej (śpiew, nauka) dla dzieci z klas VI, VII, VIII
g. 10.30 – spotkanie rekolekcyjne na auli szkolnej (śpiew, nauka) dla dzieci z klas III, IV, V
g. 12.00 – spotkanie rekolekcyjne na auli szkolnej (śpiew, nauka) dla dzieci z klas 0,I,II

WTOREK – 10 marca 2020
(tak, jak w poniedziałek)

 

ŚRODA – 11 marca 2020 (spowiedź i zakończenie REKOLEKCJI
w kościele św. Bonifacego)

 

 

9.30 – spowiedź
10.00 – Msza św. na zakończenie dla wszystkich uczniów
(ok. 11.00 powrót do szkoły)

Wstęp

Dziś wygłaszam tzw. „pokłosie kolędowe”, czyli podsumowanie kolędy. Tegoroczne jest nieco inne: po krótkim podsumowaniu kolędy i zarysowaniu Jubileuszu, przedstawię temat malowania naszego kościoła, który zapowiedziałem w Bonifaktach – wydanie kolędowe, a które zostawiliśmy w każdej rodzinie podczas właśnie odwiedzin duszpasterskich.

 

I. KOLĘDA

Trzymamy się zasady ewangelicznej: „Szukać zagubionych” – odwiedzaliśmy wszystkich, którzy otworzyli drzwi swoich mieszkań. Niestety przyjęło nas mniej niż w roku ubiegłym. Oto co mogło na to wpłynąć:
• Sytuacja Kościoła w Polsce i na świecie, ataki, ośmieszanie, profanacje
• Grzechy duchownych i ludzi Kościoła, ale także…
• Wynajmowane mieszkania prze młodych
• Późne powroty z pracy
• Odchodzenie od regularnych praktyk religijnych (szczególnie niedzielnej Mszy św.)

 

Statystyka
• Chodziliśmy 31 dni
• Przyjęło nas 2010 rodzin (r. 2019 to 2197)
• Nie przyjęło 1065
• A zatem przyjęło nas 65% (r. 2019 to 67%)

„Bóg zapłać” za ofiary składane przy tej okazji. Zostaną podzielone wg zasad, obowiązujących w naszej diecezji czyli część dla Legnickiej Kurii Biskupiej, część dla Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, część dla parafii i część dla księży
Dziękuję bardzo za ładnie przygotowane mieszkania; za wspólną modlitwę; za obecność; za rozmowy; dziękuję także za poczęstunek dla księży i ministrantów. Przyzywam nieustannie wstawiennictwa naszego Patrona św. Bonifacego i proszę Pana Boga o opiekę nad nasza parafią.

 

II. JUBILEUSZ

Uroczyście niniejszym zapraszam na JUBILEUSZ 90 R. Konsekracji naszego kościoła, który będziemy przeżywać w niedziele 10 maja 2020 roku, podczas Mszy św. o g. 13.00. Wydarzenie poprzedzi Nowenna, czyli 9 dni modlitwy w ramach nabożeństw majowych. Elementami ubogacającymi będą: Festyn Bonifacjański:„Trzeźwymi bądźmy”, Album jubileuszowy jako upominek dla wszystkich, poświęcenie nowego Krzyża misyjnego oraz pielgrzymka autokarowa w okresie wakacyjnym do Fuldy, do grobu św. Bonifacego.

 

III REMONT KOŚCIOŁA

Jezus Chrystus założył Kościół – wspólnotę podążającą do zbawienia. Ale mamy także świątynie – budynki, kościoły. Utrzymujemy i budujemy równolegle dwa kościoły. Ten najważniejszy – duchowy i kościół materialny ten mniej ważny, ale też konieczny.

Tak jak pisaliśmy w gazetce kolędowej – jako parafia podejmujemy wielkie dzieło remontu całego kościoła.

 

1. Chcemy je rozłożyć na wiele lat i wykonywać je w miarę naszych możliwości finansowych. Malowanie będzie jednym z etapów . Do malowania wybraliśmy z Radą Ekonomiczną firmę Renovator z Poznania. Widzieliśmy ich pracę w Lubinie. Zajmują się głownie malowaniem kościołów i mają dobre rekomendacje w nasze diecezji. Są też tańsi ponieważ korzystają głównie z podnośnika koszowego, choć także z rusztowań. Przed malowaniem w prezbiterium chcemy wymienić i poprawić instalację elektryczną. Do Świąt Wielkanocnych będzie pomalowane prezbiterium i może zdążymy odnowić figury świętych. Następnie po wakacjach planujemy malowanie głównej nawy kościoła (reszty kościoła). Firma ma wolny termin od września do grudnia tego roku. Kolejno będziemy chcieli wyremontować schody na chór, które są w bardzo złym stanie. Kolejny temat to okna witrażowe, które są bardzo nieszczelne i wymagają renowacji. Ławki też powinny być odnowione lub wymienione. Zastanawiamy się nad ponownym montażem balasek. W dalszej perspektywie to ocieplenie ścian kościoła, które przemarzają, ocieplenie dachu i najdroższa z możliwych inwestycji to wymiana dachówek.
Tak więc pod hasłem „malowanie kościoła” rozumiemy remont kościoła, który przewidujemy na prawie 10 lat do Jubileuszu 100 R. konsekracji kościoła. Trudno oszacować koszty w tak długim okresie czasu. Będę co miesiąc przedstawiał raporty na podstawie przygotowanego sprawozdania przez Radę Ekonomiczną, tak by informować na bieżąco o stanie prac i naszych finansach.

 

2. Po wstępnej informacji podczas kolędy, wpłynęło już ok. 10 000, 00 zł na ten cel. „Bóg zapłać” – to taki pierwszy odruch serca. Ofiary można składać na tacę w kopercie z napisem: „malowanie kościoła” podając dane ofiarodawcy lub podobnie na konto parafialne (nie budowy); konto zostało podane w gazetce kolędowej


3. Proszę o modlitwę i pomoc w tym wielkim dziele, dlatego często wołajmy: „Św. Bonifacy, módl się za nami…”

 

Zakończenie: dzisiejsze Słowo Boże

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. W psalmie śpiewaliśmy: „Błogosławieni słuchający Pana” (PS 119,1) Obyśmy zawsze słuchali Pana Boga – o to zabiegajmy każdego dnia.

 

 

Wygłoszone podczas wszystkich Mszy św. w niedzielę 16 lutego 2020 roku.
Ks. Maciej Wesołowski – proboszcz

2016 Parafia św. Bonifacego w Zgorzelcu. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies