• baner1a.jpg
  • baner3a.jpg
  • baner2.jpg

Na dzień dzisiejszy z otrzymanych e-mail od rodziców wynika:

• Nie ma Uroczystości zbiorowej teraz i we wrześniu
• 29 dzieci przystąpi do I Komunii św. w najbliższym czasie czyli od niedzieli 31 maja do soboty 27 czerwca
• Grafik zgłoszonych terminów poniżej
• Można jeszcze zgłosić lub zaproponować inny termin
• Pewna część rodziców (15) nie odpowiedziała
• 2 rodziców przeniosło na przyszły rok
• 3 dzieci pójdzie na przełomie sierpień-wrzesień 2020 (szczegóły do ustalenia)
• Przypominam parafialny e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• W sobotę 16 maja zamkniemy grafik: maj-czerwiec 2020 i podam szczegóły bezpośredniego przygotowania i przebiegu Uroczystości
• Przypominam: do każdego dziecko – w kościele, do 7 osób
• Oby dzieci jak najszybciej mogły przyjąć i przyjmować często Pana Jezusa do swego serca!

 

31 maja – Julia Bogócka
6 czerwca g. 10.00 – Aleksandra Grajewska, Maria Kubaj, Krystian Pluciński; g. 12.00 – Alex Krasiński, Katarzyna Szeremeta
7 czerwca – Szymon Szczepański, Oliwia Socha
13 czerwca g. 10.00 – Szymon Twardochleb, Kacper Libik
14 czerwca – Laila Kaźmierczak, Julia Karpińska
20 czerwca g. 10.00 – Jagoda Napierała, Barbara Soral, Szymon Woźniak; g. 12.00 – Przemysław Wesołowski, Elena Papanaum, Piotr Czerwiński, Jakub Garliński, Miłosz Mikołajczyk
21 czerwca – Jakub Kaczmarek, Szymon Kaczmarek
27 czerwca g. 10.00 – Julia Marcinkowska, Patrycja Przybylińska, Dominik Meissner; g. 12.00 – Kacper Wojciechowski, Magdalena Szynke, Kamil Kellner, Seweryn Czarnecki
Sierpień-wrzesień – Maja Paluch
Wrzesień – Dawid i Szymon Gorący
Rok 2021 – Nina Połuch, Elena Stambuli

Ks. Maciej Wesołowski – proboszcz

 

 

     Kierujemy się bezpieczeństwem

ale także, by dzieci jak najszybciej mogły przyjąć Pana Jezusa

i często mogły Go przyjmować, w tym trudnym czasie pandemii koronawirusa.

Św. Bonifacy, módl się za nami

 

Oto szczegóły:

• Nie ma Uroczystości zbiorowej
• Lista dzieci dopuszczonych – poniżej
• Po wyborze terminu proszę przesłać informację e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - do 9 maja 2020
• Można zaproponować indywidualnie inny termin
• Zgodnie z zaleceniem Biskupa, każdy rodzic ma potwierdzić swoją decyzję podpisem, w dniu spowiedzi (wzór dokumentu – poniżej)
• I spowiedź, dzień przed, o g. 17.00 – także dla rodziny (tekst dla dziecka do pobrania – poniżej)
• Do każdego dziecko – w kościele, do 7 osób uczestników
• Dalsze szczegóły w przyszłą niedzielę, czyli 10 maja 2020 r.
• Zaproponowane terminy: 4 niedziele (2 dzieci na Mszy św. o g. 12.30) oraz 4 soboty po 2 Msze św. g. 10.00 i 12.00 (5 dzieci na jednej Mszy św.)
• Niedziele: 31 maja; 7, 14 i 21 czerwca
• Soboty: 6,13,20 i 27 czerwca

 

Moja I spowiedź święta
dziecko: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
KAPŁAN: Na wieki wieków. Amen
dziecko, czyniąc znak Krzyża mówi: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
KAPŁAN: Niech Pan będzie w twoim sercu, abyś się szczerze wyspowiadał.
dziecko: Przystępuję po raz pierwszy do spowiedzi świętej. Obraziłem(am) Pana Boga następującymi grzechami: Wyliczam grzechy…Na zakończenie mówię:
więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, postanawiam poprawę proszę o naukę, pokutę i kapłańskie rozgrzeszenie.
Następnie kapłan daje krótka naukę i zadaje pokutę oraz mówi: żałuj za grzechy
dziecko: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu
KAPŁAN: Udzielając rozgrzeszenia mówi: Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą, przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju, przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzechy, w imię Ojca, Syna i ducha Świętego
dziecko: Amen
KAPŁAN: Wysławiajmy Pana bo jest dobry.
dziecko: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki
KAPŁAN: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.
dziecko: Bóg zapłać. Odchodzę od konfesjonału i idę do ławki, by się pomodlić, podziękować Panu Jezusowi za darowanie grzechów i wypełnić zadaną pokutę
LISTA DZIECI DO I KOMUNII ŚW. – MAJ 2020

Betlejewski Kacper
Bogócka Julia
Boguska Anna
Czarnecki Seweryn
Czerwiński Piotr
Gall Oliwia
Gall Oliwier
Garliński Jakub
Gorący Dawid
Gorący Szymon
Grajewska Aleksandra
Hadasz Zuzanna
Janik Julia
Kaczmarek Jakub
Kaczmarek Szymon
Karpińska Julia
Kaźmierczak Laila
Kellner Kamil
Konsur Sara
Kordowski Marek
Kowalski Jakub
Krasiński Alex
Kubaj Maria
Libik Kacper
Marcinkowska Julia
Meissner Dominik
Mikołajczyk Miłosz
Misztal Julia
Molenda Jana
Napierała Jagoda
Ostrowski Filip
Paluch Maja
Papanaum Elena
Pluciński Krystian
Połuch Nina
Przybylińska Patrycja
Socha Oliwia
Soral Barbara
Stambuli Elena
Szczepański Szymon
Szeremeta Katarzyna
Szynke Magdalena
Tubielewicz Natalia
Twardochleb Szymon
Wesołowski Przemysław
Wiśniewski Julian
Wojciechowski Kacper
Woźniak Szymon
Zieleń Marianna

Wzór pisma dla rodziców
Zgorzelec, dnia
My, niżej podpisani rodzice (opiekunowie), mając świadomość trwającej pandemii koronawirusa, wyrażamy zgodę na I Komunię św.
mojego dziecka
w dniu
Jednocześnie obiecujemy nadal troszczyć się o katolickie wychowanie.

Rodzice (opiekunowie)

Wobec mnie:

ks. Maciej Wesołowski – proboszcz

 

 

I. EUCHARYSTIA
 1. Podtrzymuję do odwołania dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej dla wszystkich wiernych diecezji legnickiej oraz innych osób, które w tym czasie przebywają na jej terenie.
2. Według najnowszych rozporządzeń państwowych w każdej Mszy świętej i innych celebracjach może uczestniczyć 1 osoba na 15 m2 powierzchni danego kościoła (w razie jakichkolwiek zmian w tej kwestii należy stosować się do podawanych przez Państwo zasad). Na drzwiach kościoła, w gablotach i na stronach internetowych parafii należy umieścić informację o powierzchni budynku kościelnego wraz ze wskazaniem liczby osób, które mogą uczestniczyć w obrzędach religijnych, z wyłączeniem celebransa i usługujących. W kościele należy zaznaczyć miejsca, w których mogą się znajdować uczestnicy liturgii przy zachowaniu właściwej odległości.
3. Wszelkiego rodzaju kaplice prywatne (zakonne, szpitalne itp.) mają pozostawać zamknięte dla osób z zewnątrz.
4. Wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego oraz w ich otoczeniu maską, maseczką lub innym materiałem (szal, chustka itp.), także podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących (lektorzy, ministranci itd.). Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni oraz organiści, i to tylko w trakcie sprawowania kultu religijnego.
5. W czasie Mszy św. koncelebrowanej przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikację należy pozostawić głównemu celebransowi. Komunia święta powinna przebiegać w ten sposób, że najpierw koncelebransi spożywają Ciało Pańskie zanurzone w kielichu Krwi Pańskiej, a dopiero po nich główny celebrans spożywa Krew Pańską z kielicha i puryfikuje naczynia liturgiczne.
6. Wiernym należy umożliwić przyjmowanie Komunii świętej według ich wyboru albo do ust, albo na rękę, w następujący sposób. Jeśli do dyspozycji jest więcej niż jeden szafarz Komunii świętej, należy jej udzielać w dwóch rzędach bądź w różnych miejscach w kościele, z wyraźnym zaznaczeniem, gdzie Ciało Pańskie jest udzielane do ust, a gdzie na rękę. W przypadku jednego szafarza najpierw należy udzielić Komunii świętej osobom pragnącym przyjąć ją na rękę, a następnie tym, którzy chcą przyjąć ją do ust. Powyższych zasad należy przestrzegać bezwzględnie, ponieważ jakiekolwiek mieszanie obu form całkowicie pozbawia je sensowności pod względem profilaktyki zakażeń. Przystępując do Komunii świętej, wierni winni odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części maseczki lub innego elementu ochronnego, i po przyjęciu Ciała Pańskiego ponownie je zasłonić.
7. Przypominam wskazania Konferencji Episkopatu Polski, aby w aktualnej sytuacji nie udzielać Komunii świętej pod obiema postaciami.
8. Zachęcam do korzystania ze specjalnego formularza Mszy świętej „W czasie pandemii”. Podtrzymuję wskazanie dotyczące śpiewu suplikacji na zakończenie każdej Mszy świętej z prośbą o zachowanie od epidemii; w obliczu suszy i jej konsekwencji niech ten błagalny śpiew stanie się także naszą modlitwą o deszcz.
9. Osoby niepełnoletnie, czyli przed 18. rokiem życia, mogą być dopuszczane do służby przy ołtarzu na podstawie pisemnej zgody rodziców/opiekunów złożonej u Księdza Proboszcza. Osoby poniżej 13 roku życia muszą znajdować się w kościele pod opieką dorosłej osoby. Zalecam, aby liturgie były sprawowane przy zaangażowaniu minimalnej liczby osób posługujących.
10. Należy szczególnie dbać o zasady higieny i myć dokładnie ręce przed każdą czynnością liturgiczną; bezwzględnie powinno się zdezynfekować dłonie także podczas liturgii, bezpośrednio przed rozdzielaniem Komunii świętej.

 

II. SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
1. Wiernym należy umożliwić przystąpienie do Sakramentu Pokuty przy zachowaniu należytych zabezpieczeń przed zakażeniem.
2. Należy zrezygnować ze spowiedzi w zamkniętych konfesjonałach, przenosząc ją do kaplic bocznych czy innych podobnych pomieszczeń, odpowiednio wietrzonych, a jeśli ich nie ma, w otwarte miejsca w kościele. Tam należy spowiadać, jeśli to możliwe, przy klęczniku z kratą osłoniętą solidną folią ochronną. Klęcznik i krata z folią powinny być często dezynfekowane.
3. Nie tylko penitent, ale także szafarz Sakramentu Pokuty w czasie jego sprawowania ma mieć zasłonięte usta i nos.

 

III. POSŁUGA WSRÓD CHORYCH
1. Posługę wobec chorych mają pełnić jedynie duchowni, udając się do nich wyłącznie w sytuacji zagrożenia ich życia, przy zachowaniu należytych zabezpieczeń przed zakażeniem. 
2. W przypadku osób, które są odwiedzane co miesiąc w ramach parafialnego duszpasterstwa chorych, istnieje możliwość regularnych wizyt – na wyraźną prośbę tych osób i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.


IV. OBRZĘDY POGRZEBU
1. Sprawowanie pogrzebów ma odbywać się w następujący sposób, w zależności od ustaleń z rodziną:
a. Msza pogrzebowa jest celebrowana w kościele bez ciała zmarłego;
b. Msza święta za zmarłego jest celebrowana w późniejszym terminie.
2. W dalszej części obrzędów należy w porozumieniu z rodziną oraz zarządcą kaplicy cmentarnej zastosować jeden z wariantów:
a. trzecia forma pogrzebu – stacja tylko na cmentarzu, bez wchodzenia do cmentarnej kaplicy;
b. druga forma pogrzebu – stacja w kaplicy cmentarnej (bez Mszy świętej) z zachowaniem wszelkich norm państwowych (patrz: ust. I, pkt. 2).
3. W obrzędach ostatniego pożegnania powinna uczestniczyć jedynie rodzina zmarłego, przy czym liczba osób tego zgromadzenia nie może przekraczać pięćdziesięciu (z wyłączeniem osób podejmujących posługę liturgiczną i cmentarną).


V. CHRZEST ŚWIĘTY
Decyzje związane z udzielaniem sakramentu chrztu pozostawiam roztropnej ocenie duszpasterzy. Zwracam uwagę na zachowanie zasad higieny i wszelkich aktualnych norm wprowadzonych przez władze świeckie i kościelne.


VI. PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
1. Zbiorowe uroczystości Pierwszej Komunii Świętej pozostają odwołane do momentu powrotu dzieci do szkół, kiedy to Ksiądz Proboszcz, po wysłuchaniu głosów rodziców, podejmie ostateczną decyzją w sprawie nowego terminu uroczystości.
2. Istnieje również możliwość udzielenia Pierwszej Komunii Świętej indywidualnie, na wyraźną prośbę rodziców. Takie uroczystości mogą odbywać się również poza niedzielą. Dotyczy to jednego dziecka (chyba że do Pierwszej Komunii przystępuje rodzeństwo), w liturgii biorą udział jego rodzice /opiekunowie oraz rodzina, z zachowaniem aktualnych norm rozporządzenia o liczbie osób w kościele.


VII. BIERZMOWANIE
Udzielanie sakramentu bierzmowania pozostaje zawieszone do momentu powrotu dzieci i młodzieży do szkół.


VIII. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin organizuje serię internetowych katechez przedmałżeńskich, przygotowujących do sakramentu małżeństwa. Ta forma kursu przeznaczona jest tylko dla narzeczonych z terenu naszej diecezji, którzy planują zawarcie sakramentu małżeństwa przed 1 października tego roku.
Zgłoszenia przyjmuje diecezjalny duszpasterz rodzin ks. dr Mariusz Habiniak (tel. 76-724-41-12, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)


IX. ŚWIĘCENIA DIAKONATU I PREZBITERATU
1. Termin święceń diakonatu został przeniesiony na 6 czerwca 2020 roku.
2. Gdy nie zaistnieje jakaś przeszkoda, święcenia prezbiteratu odbędą się w wyznaczonym wcześniej terminie, tzn. 23 maja 2020 roku, w katedrze legnickiej. Jednak w związku z aktualnymi ograniczeniami w uroczystości będą mogli wziąć udział tylko kapłani, osoby konsekrowane i świeccy, którzy wcześniej otrzymają imienne zaproszenia na tę liturgię w katedrze. Pozostali wierni będą mieli możliwość uczestniczenia w uroczystości dzięki transmisji internetowej. 


X. DODATKOWE INFORMACJE
1. Przywracam możliwość sprawowania dodatkowych nabożeństw, które są organizowane w poszczególnych parafiach poza Mszą świętą jako wyraz pobożności ludowej. Pod względem liczebności gromadzących się na nabożeństwach obowiązują takie same zasady, jak podczas Mszy świętej (zob. p. I. 2.).
2. Zezwalam, aby wierni mogli uzyskiwać odpusty zupełne związane z nawiedzaniem kościołów i kaplic naszej diecezji w uroczystość ich tytułów, a jeśli z racji ograniczeń w sprawowaniu sakramentów wskutek pandemii i wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego nie będą mieli możliwości przystąpienia do spowiedzi oraz przyjęcia Komunii świętej, mogą uzyskać odpust zupełny po wzbudzeniu w sobie żalu doskonałego oraz postanowienia przystąpienia do tychże sakramentów w najbliższym możliwym czasie. Należy również odmówić pobożnie Ojcze nasz oraz Wierzę (Wykaz odpustów, nr 33 §1).
3. Przypominam, że w mocy pozostają wszelkie dokumenty wydane przez Stolicę Apostolską oraz Konferencję Episkopatu Polski, regulujące kwestie odpustów, szczegółowego uczestnictwa w Mszy świętej etc.
4. Proszę wszystkich Duszpasterzy, by jeśli to możliwe, organizowali transmisje internetowe z Mszy świętych oraz nabożeństw, umożliwiając wiernym duchowy udział w liturgii. Jednocześnie dołączam do apelu Papieża Franciszka, byśmy pamiętali, że „Kościół i sakramenty to coś konkretnego, a nie rzeczywistość wirtualna”.
5. Zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do dalszego trwania w jedności na modlitwie różańcowej w intencji ustania pandemii.
6. Do odwołania pozostają zawieszone wszelkiego rodzaju procesje.
7. Do odwołania wstrzymane są wszelkie spotkania wspólnot, ruchów i grup działających przy parafiach diecezji legnickiej.
8. Do odwołania zostają wstrzymane wizytacje kanoniczne.
9. Legnicka Kuria Biskupia podejmuję pracę wewnętrzną od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00. W tych godzinach kapłani mogą przychodzić do Kurii (jedynie) w pilnych sprawach, których nie można podjąć inaczej, jak tylko bezpośrednio.
10. Gdy do kancelarii parafialnej przychodzą interesanci, zarówno oni, jak i pracownicy kancelarii mają mieć zasłonięte usta i nos.
11. Zalecam większe staranie o utrzymanie czystości w kościołach i kaplicach przez częstszą dezynfekcję, zwłaszcza gdy chodzi o przedmioty i miejsca często dotykane: ławki, klęczniki, klamki, włączniki światła itp.
12. Duchowni, którzy ewentualnie zostaną objęci kwarantanną, są zobowiązani zgłosić ten fakt do Kurii natychmiast po wydaniu decyzji przez kompetentne władze państwowe.
13. Zalecam, aby każda z osób posługujących, (tzn. duchowni, osoby konsekrowane i świeccy) na terenie diecezji legnickiej zapoznała się z obowiązującymi przepisami wydanymi przez władze państwowe, sanitarne i kościelne.
14. Proszę, aby Księża wobec zagrożenia niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa wystrzegali się skrajności w postawach i wypowiedziach oraz unikali tworzenia atmosfery strachu i paniki, jak również lekceważenia powagi sytuacji. Bądźmy dla innych wzorem i umocnieniem w stosowaniu się do zaleceń władz państwowych, samorządowych, sanitarnych i kościelnych.
15. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy trudności interpretacyjnych w rozumieniu zapisów niniejszego Zarządzenia należy zwrócić się – w mailu lub telefonicznie – do Biskupa Legnickiego, do którego należy autentyczna interpretacja wydawanego przez niego prawa, lub do tych, którym w tej szczególnej sytuacji ją powierzył, tj. do Sekretarza Biskupa Legnickiego oraz Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego.
16. Przedstawiony dokument należy umieścić w gablotach parafialnych oraz na stronie internetowej parafii. Powyższe wskazania mogą ulec modyfikacji w zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią.


Tracą moc wcześniejsze zarządzenia w tej samej sprawie: z dnia 13 marca 2020 r. (580/SBL/2020); z dnia 17 marca 2020 roku (ldz. 588/SBL/2020); z dnia 27 marca 2020 r. (ldz. 611/SBL/2020).
W tym trudnym czasie modlę się za całą naszą Wspólnotę diecezjalną
i wszystkim z serca błogosławię
           Wasz Biskup
 + Zbigniew Kiernikowski

 

Po zastanowieniu i konsultacjach przekazuję obiecane wcześniej informacje:


• Odwołujemy takie uroczystości i wydarzenia: Rocznicę I Komunii św., (z 17 maja); festyn Bonifacjański (miał być 10 maja), kurs majowy dla narzeczonych i pielgrzymkę do Fuldy z 11 lipca oraz kolonie. Nie będzie uroczystego otwarcia Sali Spotkań oraz uroczystych obchodów 90 R. konsekracji kościoła – wspomnimy sami 11 maja; bierzmowanie odbędzie się w późniejszym terminie


• Dla I Komunii św. mamy takie propozycje:

1. bierzemy pod uwagę wrzesień i październik

2. w niedzielę na każdej Mszy św. lub 3 Msze św. środkowe

3. w tygodniu o g. 18.00

4. po jednym dziecku lub kilkoro

5. czekamy na inne propozycje od rodziców drogą elektroniczną…

(e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

2016 Parafia św. Bonifacego w Zgorzelcu. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies