ul. Emilii Plater 9  (75) 775-23-35   bonifacyzgc@wp.pl A A A  

Grupy i wspólnoty /

Towarzystwo Przyjaciół WSD

Towarzystwo Przyjaciół WSD

Opiekun: ks. Piotr Górka
Spotkania: I czwartek g. 18.00

Wspólnota Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego przy Parafii Św. Bonifacego w Zgorzelcu istnieje od 6 kwietnia 1995 r. W chwili obecnej Wspólnota liczy 13 członków. Od 2011 r. opiekunami Wspólnoty byli księża: ks. Emanuel Brzostek, ks. Daniel Woźniak,   ks. Janusz Krzyśków, ks. Marcin Konieczny, ks. Adam Szpotański, ks. Stanisław Zaremba, a obecnie, ks. Piotr Górka

W zakres działalności Wspólnoty wchodzi:

1) nieustająca modlitwa o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne,
2) włączanie się w oprawę świąt i liturgii,
3) uczestnictwo w uroczystościach kościelnych, takich jak: Odpust, Boże Ciało, Droga Krzyżowa, Adoracje w pierwsze niedziele miesiąca,
4) Msze Święte o powołania w każdy pierwszy czwartek miesiąca,
5) organizowanie i zbiórki pieniężne na rzecz WSD w Legnicy,
6) zbieranie ofiary przez członków Wspólnoty i przekazywanie na potrzeby WSD,
7) pamiętanie o rocznicach odejścia księży do Pana (zamawianie Mszy Św.),
8) włączanie się w organizowanie pielgrzymek (Krzeszów, Częstochowa),
9) modlitwy różańcowe w intencji chorych księży oraz naszych członków,
10) udział naszych członków w corocznej pielgrzymce diecezjalnej do Matki Bożej Częstochowskiej,
11) udział prezesów i członków Wspólnoty w dorocznych spotkaniach (w styczniu i w maju) z przełożonymi i alumnami Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy.

Dnia 25 marca 1993 roku Biskup Legnicki Tadeusz Rybak powołał do życia Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej.

DEKRET USTANAWIAJĄCY TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO DIECEZJI LEGNICKIEJ

 Ojciec Święty Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej "Pastores dabo vobis" z dnia 25 marca 1992 roku stwierdza:
"Istnieje dziś szczególna konieczność, aby rozpowszechniło się i utrwaliło przekonanie, że troska o powołanie jest łaską i odpowiedzialnością powierzoną wszystkim bez wyjątku członkom Kościoła. Sobór Watykański II bardzo wyraźnie stwierdził, że obowiązek budzenia powołań ciąży na całej społeczności chrześcijańskiej, która winna spełniać go przede wszystkim przez życie w pełni chrześcijańskie." (n. 41) Mając na względzie powyższe nauczanie Kościoła powołuję niniejszym Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, którego celem jest zapewnienie koniecznego wsparcia duchowego i materialnego Wyższemu Seminarium Duchownemu Diecezji Legnickiej.Członkowie Towarzystwa winni troszczyć się o powołania kapłańskie, wspierać modlitwą i ofiarą Wyższe Seminarium Duchowne w Legnicy i rozwijać w społeczeństwie zrozumienie i życzliwość dla tej ważnej Instytucji. Statut Towarzystwa zostanie określony odrębnym aktem prawnym. Wszystkich członków Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej polecam opiece Maryi - Matce Kościoła oraz Świętemu Józefowi - Opiekunowi Zbawiciela i Patronowi tegoż Seminarium i z serca błogosławię.

Legnica, dnia 16 maja 1993 roku.


Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM